کوردستان

16, ئاب 2019

کەش و هەوا

15, ئاب 2019

کەش و هەوا

14, ئاب 2019

کەش و هەوا

13, ئاب 2019

کەش و هەوا